Zaregistrujte sa

Základné informácie

Používateľské konto

  • Tento údaj slúži iba na interné účely: zrýchlenie komunikácie medzi Vami a pracovníkmi Aliancie Fair-play. Návštevníci Vášho on-line formulára tento údaj neuvidia.

  • Tento údaj slúži iba na interné účely: zrýchlenie komunikácie medzi Vami a pracovníkmi Aliancie Fair-play. Návštevníci Vášho on-line formulára tento údaj neuvidia.

Typ používateľa

Možnosť politik zaškrtnite v prípade, že aktuálne zastávate (alebo ste v prebiehajúcom volebnom/funkčnom období zastávali) niektorú z nasledujúcich funkcií:
  • a) verejný funkcionár v zmysle čl. 2 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. 
  • b) osoba vykonávajúca funkciu štatutárneho orgánu u zamestnávateľa uvedeného v § 1 ods. 2 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme;
  • c) poslanec Európskeho parlamentu;
  • d) poslanec obecného zastupiteľstva;
  • e) predseda alebo podpredseda politickej strany alebo politického hnutia.
  • f) prokurátor
  • g) sudca
Možnosť kandidát zaškrtnite v prípade, že kandidujete na niektorú z vyššie uvedených funkcií. Ak ste politik a zároveň kandidát, zvoľte obe možnosti.

Pravidlá